inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Kenmerken | Veiligheid
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Cursus mogelijkheden
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Wat vindt u ervan?
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport

locatie zwemschool

Lesprijzen seizoen 2017.

  • Maximaal 8 kinderen in een groepje voor zwemdiploma A
  • Wij werken met hele uren i.p.v. 45 minuten.
  • Langer les, minder kinderen per groepje en toch een lage lesprijs.
  • Onze lesgevers zijn 1e graads opgeleid, of hiermee bezig.
  • Pedagogische vertrekpunten (aangepast op de persoonlijke leerstijl van het kind).
  • Eigen unieke methodische onderbouwing inclusief interactief leerlingvogsysteem.
  • Hoge examenresultaten (volgens rapporteurs NPZ | NRZ).
Aanmelden/inschrijven voor zwemles € 5,=
Diploma lesduur lesprijs prijs per maand prijs per les-periode (6 weken)
A middag regulier (2x per week) 0,5 uur € 6 € 48 € 72
A middag 1x per week 1 uur € 12 € 48 € 72
A zaterdag 1 uur € 12 € 48 € 72
A zondag-ochtend 1 uur € 12,5 € 50 € 75
B regulier 0,5 uur € 6 € 48 € 72
B 1x per week vrijdag / zaterdag 1 uur € 12 € 48 € 72
B zondag-ochtend 1 uur € 12,50 € 50 € 75
C en hoger 1 uur € 12 € 48 € 72
Proefzwemmen 1 uur € 10,=
Zwemexamen 1 uur € 20,=


Het lesgeld wordt telkens berekend over een periode van 6 weken.
Bij uitzondering bestaat een periode weleens uit meer of minder lesweken. Deze contributie wordt altijd aangepast aan de hoeveelheid lessen die in de betreffende periode worden aangeboden. Indien rekeningen niet op tijd zijn betaald worden deze verhoogd met administratie-kosten. Gemiste lessen worden niet in mindering gebracht. Bij langdurige onderbreking, b.v. door ziekte, kunnen de lessen in overleg worden ingehaald.

  Info@zwemschool van Goor