Aanmeldingsformulier voor zwemles.
Voer hier de gegevens voor uw kind in.

Het inschijfgeld voor zwemles bedraagt € 5,=.
U kunt dit bedrag kunt overmaken op banknummer: NL32 ABNA 0102 7243 42 met vermelding van"Aanmelding en de naam van uw kind."

Aanmelding voor zwemdiploma:
voorkeur:
voornaam:
familie naam:
geboorte datum:
straat - huisnummer:
Postcode Plaats:
telefoon:
email:
Menu en cursus-mogelijkheden.