inloggen  

Aanmelden zwemles !!

 Welkom
 Bevoegdheid
 Vaardig is veilig
 Opleidingstijd
 Leerling volgsysteem
 Wachtlijst opties
 Lesprijs
 Proefzwemmen
 Examens
 Roosters / Vakanties
 Mededelingen/Huisregels
 Recenties / Onderzoek
 zwemdiploma's Nederland
 Werken bij de zwemschool
 Route
 Foto's uit de zwemschool
 Afmelden

 IBAN
 Aanmelden zwemles
 Vertrouwenspunt Sport
 Corona


Bereid uw kind voor op de 1e zwemles !!

De eerste zwemles is een spannende dag voor een kind. Het is daarom goed om voordat uw kind met de lessen begint een aantal malen naar het zwembad te gaan. U kunt uw kind dan laten wennen aan een zwembad. Gebruik zwemvleugeltjes waarmee u uw kind alvast laat wennen aan het rond dobberen daarmee.

De aangegeven lengte van de wachtijst is niet absoluut maar een indicatie.

Meld uw kind op zo vroeg mogelijk aan. Dit kan teleurstellingen voorkomen op het moment dat u graag wilt beginnen en er op dat moment net geen groepjes starten. Meestal klopt de indicatie van de duur van de wachtlijst wel aardig goed. Toch komt het voor dat de verwachtingen niet helemaal uitkomen. Als er bijvoorbeeld een griep rondgaat kan dat effect hebben op de hoeveelheid kinderen die eventueel zouden kunnen diploma-zwemmen. Er kunnen dan minder nieuwe kinderen worden geplaatst.

Diploma A middag regulier.

Jonge kinderen leren het snelste zwemmen als ze 2x per week of vaker zwemles krijgen. De kinderen van de middaggroepen krijgen 2 x per week les. Bij een oefenfrequentie van 1 x per week doen sommige kinderen er wat langer over.


Kinderen vanaf 4 jaar:

  maandag woensdag lesduur wachtlijst ong.
Groep 1 17:30 uur. 17:30 uur. 25 min. 6 - 7 maanden
Groep 2 18:00 uur. 18:00 uur. 25 min. 6 - 7 maanden

 

  dinsdag donderdag lesduur wachtlijst ong.
Groep 1 17:30 uur. 17:30 uur. 25 min. 6 - 7 maanden
Groep 2 18:00 uur. 18:00 uur. 25 min. 6 - 7 maanden

Diploma A middag 1 x per week .

Deze cursus is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Uit onze aanmeldingen blijkt dat de ouders vaker kiezen voor 1 x per week zwemmen. Vanaf de zomervakantie 2010 zijn we ook op de vrijdag-middagen van start met groepjes die 1 x per week zwemmen. Dit om tegemoet te komen aan die ouders voor wie 2 x of vaker zwemmen te druk wordt. De cursus begint met een lesperiode waarin de kinderen zorgvuldig worden geobserveerd. Als na een lesperiode blijkt dat het kind niet voldoende watervrij is kan er direct worden begonnen met een speciale cursus om watervrij te worden. Meestal is een kind na 6 weken voldoende watervrij. Omdat er in de schoolvakanties niet wordt lesgegeven zal opleidingstijd 1,5 jaar zijn. We hebben immers maar 40 weken per jaar les

    lestijd lesduur wachtlijst ong.
  woensdag 16:30 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
  vrijdag 16:15 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
  vrijdag 17:00 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
  vrijdag 17:45 uur 45 minuten 6 - 7 maanden

Diploma A zaterdag.

Aanvangsleeftijd minimaal 4 jaar.
Deze cursus begint met een lesperiode waarin de kinderen zorgvuldig worden geobserveerd. Als na een lesperiode blijkt dat het kind niet voldoende watervrij is kan er direct worden begonnen met een speciale cursus om watervrij te worden. Meestal is een kind na 6 weken voldoende watervrij. Omdat er in de schoolvakanties niet wordt lesgegeven zal opleidingstijd 1,5 jaar zijn. We hebben immers maar 40 weken per jaar les.

    lestijd lesduur wachtlijst ong.
  zaterdag 09:00 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 09:45 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 10:30 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 11:15 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 13:00 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 13:45 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 14:30 uur 45 minuten 7 maanden
  zaterdag 15:15 uur 45 minuten 7 maanden

Diploma A zondag-ochtend.

Om in te spelen op een behoefte die bij veel ouders leeft zijn we in februari 2009 gestart met groepen op de zondag-ochtenden voor zwemdiploma A. De lessen duren 1 uur. Omdat er in de schoolvakanties niet wordt lesgegeven zal opleidingstijd 1,5 jaar zijn. We hebben immers maar 40 weken per jaar les. Kinderen moeten bij aanvang minimaal 5 jaar zijn.

  lestijd lesduur wachtlijst ong.
zondag 09:00 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
zondag 09:45 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
zondag 10:30 uur 45 minuten 6 - 7 maanden
zondag 11:15 uur 45 minuten 6 - 7 maanden

Diploma B

Als de kinderen diploma A hebben gehaald kunnen ze doorgaan voor diploma B.
Een groot deel van onze kinderen kunnen aansluitend instromen in een groep. Ook hier staan plezier, veiligheid en vaardigheid hoog in het vaandel. De kinderen moeten het vooral doen omdat ze het leuk vinden:

  maandag woensdag lesduur wachtlijst ong.
groep 1 18:30 18:30 25 minuten 6 tot 12 weken

 

  dinsdag donderdag lesduur wachtlijst ong.
groep 1 18:30 18:30 25 minuten 6 tot 12 weken

 

  lesdag lestijd lesduur wachtlijst ong.
2 groepen vrijdag 17:45 uur 45 minuten 12 tot 18 weken
1 groep zaterdag 11.15 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep zaterdag 13:00 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
3 groepen zaterdag 15:15 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep zondag 09:00 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep zondag 10:30 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep zondag 11:15 uur 45 minuten 6 tot 12 weken

Diploma C.

Vanaf diploma B begint de zwemschool eigenlijk een zwemclubje te worden. Veel kinderen vinden het zwemmen prachtig en willen graag door gaan. Een betere vorm van bewegen is er voor de ontwikkeling van de motoriek haast niet te vinden en dat is mooi meegenomen. Het accent van onze zwemclub ligt bij het verbreden van de zwemvaardigheden. Het is beslist geen zwemclub met als bedoeling om zo snel mogelijk een afstand af te leggen:

  lesdag lestijd lesduur wachtlijst ong.
1 groep  dinsdag 18:30 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep donderdag 18:30 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
1 groep zaterdag 09:00  uur 45 minuten 12 tot 18 weken

Zwemvaardigheid I, II en III.

Veel kinderen blijven het zwemmen prachtig vinden. Sommige kinderen vinden het zo leuk dat ze zwemmen echt als hun sport zijn gaan zien. Op verzoek van de ouders van deze kinderen zijn we gestart met een groepje voor de zwemvaardigheid-diploma's. Dit is echt een plezier groep waar ook weer veel wordt geleerd:

  lesdag lestijd lesduur wachtlijst ong.
Zwemv. I,II,III dinsdag 18:30 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
Zwemv. I,II,III donderdag 18:30 uur 45 minuten 6 tot 12 weken
         

 

  Info@zwemschool van Goor